www.kraxnet.cz Xnet.cz | Administrace | Blog | XNet Wiki | Railshosting.cz  

Služby pro registrátory CZ domén

Správu domény CZ zajišťuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. Naše společnost je členem tohoto sdružení od roku 2003 a od stejného roku je smluvním registrátorem cz domén. Naše dlouholeté zkušenosti s provozem registračního systému a naše znalosti technických a právních stránek systému centrálního registru nám dovolují poskytovat služby i pro ostatní registrátory.

 • Podpora při zajištění smluvních povinností
 • Zajištění technologických povinností
 • Vylepšený přístup ke službám registru

Poradenství a administrativní podpora při zajišťování statutu registrátora

 • Konzultace pravidel registrace a minimálních požadavků na status registrátora
 • Příprava smluvní dokumentace

Správa komunikačního kanálu s centrálním registrem

Otevírání komunikačního kanálu a přihlášení k centrálnímu registru může být časově náročné. Náš systém udržuje automaticky otevřený potřebný počet kanálů a ty zpřístupňuje pro komunikaci ostatním EPP klientům

Připojených EPP klientů může být více, než je maximální limit otevřených spojení do registru. Náš systém požadavky rozkládá mezi dostupná spojení. Jednotliví EPP klienti se hlásí svým vlastním přihlašovacím jménem a heslem a je tedy možné sestavit logy pro jednotlivé systémy či pracovníky.

Prostřednictvím našeho systému lze s centrálním registrem komunikovat nejen protokolem EPP, ale i pohodlně přes RESTfull protokol. Funkce registru tak můžete velmi jednoduše propojit do svých systémů.

Spojení s registrem neustále monitorujeme a vyhodnocujeme jeho kvalitu. Zároveň kontrolujeme, zda nejsou dostupné nějaké nové POLL zprávy, případně je převezmeme a případně předáme metodou PUSH na Vaše rozhraní.

Komunikace našeho systému probíhá protokolem IPv6. Tento kanál je 10x levnější, než IPv4 komunikace. Náš systém se tedy určitě vyplatí pokud např. nemůžete nebo zatím nechcete IPv6 zavést.

Ve stávající implementaci EPP protokolu může dojít k pomíchání odpovědí u info služeb. Náš systém toto kontroluje a opravuje. Vždy dostanete tu správnou odpověď!

S naším systémem získáte:

 • Udržování stálého spojení na registr
 • Monitorováni dostupnosti registru
 • Přijímání poll zpráv a jejich následné zpracování
 • Zpřístupnění služeb a funkcí registru prostřednictvím RESTfull protokolu
 • EPP proxy pro round-robin load balancing mezi potřebným a dostupným počtem komunikačních kanálů
 • Vlastní přístupové údaje v EPP pro každý systém nebo pro každého zaměstnance registrátora
 • Uchovávání logů komunikace pro případný audit
 • Zajištění přijetí správné odpovědi u asynchronních požadavků na registr
 • Komunikace s registrem prostřednictvím IPv6 (sleva na roční poplatek za udržování komunikačního kanálu)
 • Zajištění certifikátu pro komunikaci
 • Zajištění nonstop telefonní linky pro komunikaci s registrem